Städtjänst till förvaltningsrätten i Stockholm.

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Domstolsverket Upphandling
Kyrkogatan 34
Att: Camilla Petersson
SE-551 81 Jönköping
SVERIGE
E-post:

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.domstol.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Samhällsskydd och rättsskipning
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

Förvaltningsrätten i Stockholm
SVERIGE

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Städtjänst till förvaltningsrätten i Stockholm.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige.

NUTS-kod SE

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Förvaltningsrätten i Stockholm är i behov av leverantör som utför städning av förvaltningsrättens lokaler. Lokalerna är belägna på Tegeluddsvägen 1, Stockholm.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90900000, 90919000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
1812-2012
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2013/S 13-017329 av den 18.1.2013

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 1 - Benämning: Städtjänst till Förvaltningsrätten i Stockholm
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.3.2013
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 14
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Städab Service Partner Sverige AB
SVERIGE

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
20.3.2013